Techniek

Mixed media
Mijn werk onstaat door de gebeurtenissen in mijn leven en alles om mij heen. Dit gaat een synthese aan in het onderbewuste en de kunst is om hieraan bewust vorm te geven. De vorm wordt bepaald door het materiaal. Vanuit de mogelijkheden die het materiaal biedt, onstaat de vorm van mijn beelden vaak intuïtief en bij toeval. Ik gebruik graag materialen die al een verleden hebben en die, door hun oorspronkelijke vorm of gebruik, bepaalde associaties bij mij oproepen.
Door steeds andere combinaties van vormen en materialen te maken, kunnen dezelfde elementen verschillende betekenissen krijgen.

De zin van mijn doen en laten is me allang niet meer duidelijk, maar wel-in toenemende mate de begeerte, spontaniteit, intimiteit en tederheid waarnaar een mens ten diepste verlangt.
In deze prestatie-, consumptie-, geldgerichte haastmaatschappij? Misschien vreemd in deze tijd zich bezig te houden met innerlijke beelden, gedachten en ideeen, toch een poging gewaagd, zonder therapeutische hulp. Zo heeft ieder mens zijn eigen manier om dingen te verwerken en ik vind dat o.a. de beeldende kunst zich daarvoor leent.
Zwaarmodig? Nee, ik zoek verlichting.
Waar moet je in geloven als je niet gelooft?
Voortdurend dwaal ik af naar mijn kritisch onder-,boven-, middenbewustzijn, soms naar het land waar bloemen, vrede en liefde volop bloeien.

Het landschap…..
De foto’s zijn een alternative benaderingswijze van conventionele fotografie. De natuurlijke atmosfeer is niet vernietigd door harde lijnen en scherp omtrokken vormen, maar wordt krachtig tentoongespreid of subtiel geintegreerd binnen de tonering van de foto.
Elisabeth:”Het kan best zijn dat de foto niet weergeeft wat de fotograaf gezien heeft. Dat gebeurt vaak omdat men zich in een bepaalde stemming laat komen, dat men soms verrast is en op het ogenblik dat het toestel klikte het ook werkelijk klikte tussen de fotograaf en het onderwerp. Soms neem je een foto en denk je dat het een heel goeie zal zijn en dan blijkt dat een illusie, maar andersom kan ook.
Er is natuurlijk ook het onbewuste dat meespeelt en daar zijn heel geleerde dingen over geschreven, maar ik geloof wel dat er onbewuste dingen gebeuren bij het fotograferen.
De foto is dus zeker niet altijd de reproductie van wat je zag, ook het toeval speelt een rol. De foto is ook een teken, een spoor zo je wil van een gebeurtenis, een tijdperk, een kwestie van gevoel.”

Reacties zijn gesloten.